Lietuvos kultūrizmo federacijos teisėjai

Karolis Žilinskas - tarptautinė kategorija galioja 2021-12-31

Vladas Jovaiša- tarptautinė kategorija 2021-12-31

Aleksandr Vladimirov - tarptautinė kategorija 2021-12-31

Vytautas Brazdauskas - nacionalinė kategorija 2021-12-31

Edita Jovaišienė - nacionalinė kategorija 2021-12-31

Vytautas Sadauskas - nacionalinė kategorija 2021-12-31

Stasys Mankevičius - nacionalinė kategorija 2021-12-31

Egidijus Grigaravičiusnacionalinė kategorija 2021-12-31

Dajana Jovaišaitė - nacionalinė kategorija 2021-12-31

Ilona Kokošnacionalinė kategorija 2021-12-31

Evelina Tamošiūnienėnacionalinė kategorija 2021-12-31

Marius Leonavičiusnacionalinė kategorija 2021-12-31

Ilona Palavinskienėnacionalinė kategorija rezervas

Donatas Tarulisnacionalinė kategorija rezervas

Darius Lukoševičiusnacionalinė kategorija rezervas

Gintaras Žilysnacionalinė kategorija rezervas

Ričardas Zacharevičius - nacionalinė kategorija rezervas

Artūras Ževkovas - nacionalinė kategorija rezervas

Margaret Zacharevičnacionalinė kategorija rezervas

Kastytis Gudavičius - stažuotojas

Nerijus Janušauskas- stažuotojas

Reda Slavinskaitė - stažuotoja


0
 .