Lietuvos kultūrizmo federacijos

visuotinio narių susirinkimo

PROTOKOLAS

 

2020 m. rugpjūčio 02 d.

Prienų r. sav

 

 

Susirinkimas įvyko 2020-08-02 (10.00-12.30 val.).

Susirinkimo pirmininkas               Karolis Žilinskas

Susirinkimo sekretorė                  Liucija Stakaitytė

 

 

DARBOTVARKĖ:

1.      LKF prezidento įžanginis žodis

2.      Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

3.      Naujų narių tvirtinimas

4.      Valdybos narių rinkimai, asistentų ir miestų atstovų rinkimai

5.      2020-2021 metų nario mokesčio įvedimas visiems federacijos veikloje dalyvaujantiems asmenims.

6.      2020-2021 metų nario mokesčio dydžio nustatymas

7. Men's physique kategorijos įvedimas į visas Lietuvoje organizuojamas varžybas.

8. Classic physique įvedimas į visas Lietuvoje organizuojamas varžybas. Svorio kriterijų nustatymas.

9. Kiti klausimai

 

Dalyvavauja    ____ nariai

 1.       LKF prezidento įžanginis žodis, nuveikti federacijos darbai 2015-2019 m.  kadencijoje

 2.       Siūlomas visuotinio narių susirinkimo pirmininkas Karolis Žilinskas

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-


 Siūloma visuotinio narių susirinkimo sekretorė Liucija Stakaitytė

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

3.      Siūloma priimti į federaciją narį Kastytį Gudavičių.

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma priimti į federaciją narį Stasį Mankevičių.

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma priimti į federaciją narį Laimį Dambrauską

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

4.      Siūloma išrinkti LKF prezidentu Karolį Žilinską

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF vice prezidentu Vytautą Brazdauską

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF vice prezidentu Marių Leonavičių

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF vice prezidentu Vytautą Sadauską

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF vyriausiu teisėju Vladą Jovaišą

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF vyriausio teisėju asistentu Nerijų Janušauską

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF generaliniu sekretoriumi Laimį Dambrauską

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF sekretoriumi Liuciją Stakaitytę

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF sekretoriumi Redą Slavinskaitę

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF sekretoriumi Eveliną Tamošiūnienę

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF organizacinio komiteto pirmininku Gražvydą Naruševičių

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

 

Siūloma išrinkti LKF Vilniaus m. atstovą Aleksandr Vladimirov

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF Žemaitijos atstovą    Stasį Mankevičių

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF Alytaus miesto atstovę Redą Slavinskaitę

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF Jiezno miesto Vytautą Sadauską

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF Birštono- Prienų atstovę Eveliną Tamošiūnienę

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

Siūloma išrinkti LKF Kėdainių m. atstovą Kastytį Gudavičių

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-


 5.      Siūlomas 2020-2021 metų nario mokesčio įvedimas visiems federacijos veikloje dalyvaujantiems asmenims prezidentui, valdybos nariams, asistentams, nariams, teisėjams varžybose dalyvaujantiems visiems sportininkams.

 

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

6.      2020-2021 metų nario mokesčio dydžio nustatymas

 

NUTARTA:

BALSAVO: „už" -           „prieš“-             ,     „susilaikė“-

 

 Lietuvos kultūrizmo federacijos

Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas                                                      Karolis Žilinskas                                                                                                                                                                      

 Lietuvos kultūrizmo federacijos

Visuotinio narių susirinkimo sekretorė                                                            Liucija Stakaitytė  

0
 .